Tag: analiza danych (2)

Opracowania Statystyczne

W stałej sprzedaży posiadamy także liczne, gotowe opracowania statystyczne z wielu dziedzin rynkowych. W czasie przeprowadzania wielu różnorodnych badań, zbieramy całe mnóstwo przydatnych informacji, które następnie wykorzystujemy w celu tworzenia gotowych opracowań statystycznych, gotowych już do zastosowania w konkretnych przypadkach działalności gospodarczej.

 

Przede wszystkim trzeba tutaj powiedzieć, iż gotowe opracowania statystyczne wykorzystują wiele innych elementów naszej oferty, chociażby takich jak profesjonalna analiza danych bowiem wszystkie informacje służące do przygotowania opracowania statystycznego, muszą być poddane wnikliwej analizie w celu osiągnięcia lepszego poziomu poprawności zebranych informacji.

 

W naszej ofercie także odrębne badania rynku dzięki którym możesz się przekonać, które z zaplanowanych przez Twoją firmę działań okażą się najrozsądniejsze. Po prostu opracowania statystyczne powstałe wskutek badania rynku, zapewniają nam całe mnóstwo informacji na temat tego, w jaki sposób ustalić strategię swojej działalności, aby przyniosła ona nam maksymalnie wysoki poziom przychodów, co przecież w działalności gospodarczej, jest zdecydowanie najważniejsze.


Analizy statystyczne – badania laika czy profesjonalisty?

Innowacje w statystyce

Obliczenia statystyczne to nie tylko wskazywanie średnich wielkości, odchyleń od normy ogółu czy też wyróżnienie istotnych cech w jakiejś zbiorowości poprzez oznaczenie dominanty. Wskazane przykłady to tylko podstawy, z którymi poradzi sobie wielu laików. Co jednak, kiedy danych są tysiące, a rygorystyczne ramy badawcze dotyczą zaawansowanych projektów ekonomicznych bądź wieloaspektowych badań klinicznych? Wtedy należy zwrócić się ku rzetelnym i profesjonalnym agencjom wykonującym analizy statystyczne.
 

Czym różni się praca analityka od pracy laika?

Praca zespołu analityków odbywa się na kilku etapach. Właściwe analizy statystyczne są dopiero III etapem projektu. W początkowej fazie następuje dopasowanie wielkości próby do celu badawczego, wybór odpowiednich zmiennych, które potem będą brane pod uwagę oraz skal pomiarowych, dopasowywane są także metody statystyczne i testy statystyczne na podstawie których zostają przeprowadzone analizy. Określony zostaje również błąd statystyczny.

W porównaniu z analizami osoby bez doświadczenia w prowadzenia analiz statystycznych, profesjonaliści w odpowiedni sposób zarządzają danymi, kontrolując ich prawidłowość i jakość. Innowacyjne systemy do zarządzania danymi w formie elektronicznej, typu eCRF.biz™ wskazują także na występujące odchylenia od wskazanych wcześniej norm badawczych.

Analizy statystyczne w różnorodnych projektach badawczych wymagają rzetelnej wiedzy praktyków, którzy wcześniej mieli odczynienia z wieloma typami projektów. Zarówno branża FMCG, medycyna i farmacja, branża finansowa i ekonomiczna, a także badania naukowe wymagają indywidualnego podejścia. Specjalista analityk musi dobrze przeanalizować, jaka metoda badawcza posłuży pełnej realizacji projektu i wyciągnięciu wniosków, które przyczynią się do rozwoju firmy bądź wprowadzenia nowych metod terapii medycznych. Sprawdzone metody analiz statystycznych, to:

  • analizy korelacji,
  • analizy regresji,
  • analizy posługujące się estymatorem Kaplana-Meiera,
  • analizy czynnikowe,
  • statystyki opisowe.
     

Laik ponadto nie posiada dostępu do bardzo zaawansowanych pakietów statystycznych, ograniczających ryzyko popełnienia błędu. R czy też SPSS to oprogramowanie, którym należy posługiwać się umiejętnie. Znajomość odpowiednich kodów, formuł działań na danych liczbowych oraz umiejętność ich interpretacji wyklucza osobę, która pierwszy raz spotyka się z tym programem z możliwości dokładnych eksploracji danych zgromadzonych w trakcie badań wcześniejszych etapów.
 

Dane przekazane w dobre ręce

Każdy jest specjalistą w swojej dziedzinie. Analitykom w dziedzinie statystyki, matematyki stosowanej, biostatystyki, ekonomii i biologii warto przekazać część projektu poświęconą analizom statystycznym. Uzyskujemy wtedy pewność, że ta cześć zostanie zrealizowana zgodnie z normami badań naukowych, o bardzo niskim ryzyku błędu, a przede wszystkim z użyciem profesjonalnych narzędzi. Tego typu analizy statystyczne wykonuje zespół BioStat®, który od 15 lat działa na rynku, wykonując na zlecenie badania dla wiodących ośrodków naukowych w Polsce, a także dla projektów firmowych.