Tag: badania rynku (4)

Płatne ankiety internetowe

Płatne ankiety internetowe
Firmy badawcze, podczas realizacji badania, bardzo często borykają się z problemem związanym z dostępnością respondentów spełniających założenia próby. Najczęściej ma to miejsce realizując badania np. metodą PAPI. Wśród społeczności badaczy dużą popularnością cieszą się badania internetowe, dzięki którym zgromadzenie odpowiedniej siatki respondentów staje się dużo łatwiejsze. Firma badawcza na własnej stronie internetowej umożliwia dokonanie rejestracji potencjalnych respondentów. Podczas rejestracji należy podać dosyć wnikliwe informacje na temat swojego wieku, miejsca zamieszkania, wykonywanego zawodu a nawet numeru konta. Bardzo często w tego typu panelach zamieszczane są płatne ankiety online, co dodatkowo motywuje potencjalnych respondentów. W celu wyłonienia z siatki osób zarejestrowanych odpowiedniego grona respondentów, system filtruje informacje podane podczas rejestracji, dlatego tak bardzo istotne jest podanie prawdziwych informacji na swój temat.

 

Ankiety za punkty i nagrody
Płatne ankiety internetowe to z punktu widzenia respondentów prosty sposób na zarobienie pieniędzy. Gratyfikacja nie jest zbyt duża, ale nie wymaga też wielkiego zaangażowania i odpowiedzialności. W zaproszeniu dotyczącym odbywającego się badania z góry określona jest ilość punktów możliwych do otrzymania za wypełnienie ankiety. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości tych punktów, możliwa jest ich wymiana na pieniądze dostępne np. na koncie PayPall. Zarabianie przez Internet jest więc możliwe i w pełni zgodne z prawem, choć często wywołuje niepokój. Tym sposobem może zarabiać każdy, niezależnie od wykonywanej profesji, wieku czy zainteresowań. Opinia każdego jest bardzo ważna dla społeczności badaczy. Oczywistym jest, że w Internecie mogą zdarzyć się także oszuści, którzy podają się za profesjonalne firmy badawcze, w celu wyłudzenia pieniędzy. Jak wszędzie, należy mieć oczy szeroko otwarte. Żadna prawdziwa firma badawcza nie wymaga przekazania pieniędzy.

 

Wymagania
Od respondentów badań internetowych nie wymaga się tak naprawdę niczego, prócz rzetelnej wypowiedzi na zadany temat. Co prawda niezbędny jest dostęp do Internetu, ale dziś nie stanowi to większego problemu. W większości domów funkcjonuje urządzenie, które ma dostęp do Internetu. Można śmiało stwierdzić, że wypełnianie płatnych ankiet online przynosi same korzyści, w tym finansowe. Gratyfikacja nie jest co prawda powalająca, ale nie można spodziewać się fortuny za wykonywanie tego typu zajęć. Z drugiej strony firma badawcza wykazuje się skutecznością w zdobywaniu danych, co gwarantują jej badania realizowane drogą internetową. Mimo, że firma badawcza ponosi koszty w postaci gratyfikacji respondentów, dla firmy jest to dosyć tanie rozwiązanie. To bardzo proste – firma nie ponosi kosztów wynagrodzenia koordynatorów terenowych, ankieterów itp. Korzyść z takiego rozwiązania jest bardzo widoczna i dla firmy, i dla samych panelistów.


Opracowania Statystyczne

W stałej sprzedaży posiadamy także liczne, gotowe opracowania statystyczne z wielu dziedzin rynkowych. W czasie przeprowadzania wielu różnorodnych badań, zbieramy całe mnóstwo przydatnych informacji, które następnie wykorzystujemy w celu tworzenia gotowych opracowań statystycznych, gotowych już do zastosowania w konkretnych przypadkach działalności gospodarczej.

 

Przede wszystkim trzeba tutaj powiedzieć, iż gotowe opracowania statystyczne wykorzystują wiele innych elementów naszej oferty, chociażby takich jak profesjonalna analiza danych bowiem wszystkie informacje służące do przygotowania opracowania statystycznego, muszą być poddane wnikliwej analizie w celu osiągnięcia lepszego poziomu poprawności zebranych informacji.

 

W naszej ofercie także odrębne badania rynku dzięki którym możesz się przekonać, które z zaplanowanych przez Twoją firmę działań okażą się najrozsądniejsze. Po prostu opracowania statystyczne powstałe wskutek badania rynku, zapewniają nam całe mnóstwo informacji na temat tego, w jaki sposób ustalić strategię swojej działalności, aby przyniosła ona nam maksymalnie wysoki poziom przychodów, co przecież w działalności gospodarczej, jest zdecydowanie najważniejsze.


Market Research

Usługą badawczą, która w naszej ofercie zasługuje na specjalne miejsce, jest bez wątpienia market research czyli profesjonalne badanie rynku w każdym jego aspekcie. Oczywiście badanie to, będzie dotyczyło tylko i wyłącznie konkretnego ustalonego przez klienta sektora, wobec czego, uzyskać on może rzeczowe i bardzo wartościowe informacje z interesującego go zakresu, z następnie wykorzystać je w swojej działalności.

 

Można tutaj nawet pokusić się o stwierdzenie, iż tego rodzaju badania rynku to na chwilę obecną podstawowe badania, jakie należy przeprowadzić za każdym razem, kiedy przedsiębiorca podejmuje decyzję o poszerzeniu swojej oferty o nowe produkty i usługi. Należy tutaj bowiem w pierwszej kolejności określić siłę konkurencji, popyt na nowe usługi, oraz zadbać o to, aby zapewnić sobie możliwość poprawnego konkurowania na rynku. Dopiero potem można przystępować do faktycznego wdrażania nowych usług i produktów.

 

W przypadku wdrażania nowych usług na rynku farmaceutycznym, niezbędne będą nie tylko odpowiednie badania rynku medycznego, ale także i poprawnie wykonane bazy lekarzy dzięki którym można będzie badania uzupełnić o stanowisko lekarzy, które ma tutaj dość znaczny wpływ na zachowania się rynku. W przypadku bowiem, kiedy lekarz nie są przekonani do jakiejś metody leczenia, nie warto nawet wdrażać nowych produktów, bowiem i tak, będzie to produkcja nieopłacalna, gdyż to właśnie lekarze odpowiadają w pierwszej kolejności za wielość sprzedaży poprzez przepisywanie pacjentom lekarstw.


BioStat® – polska, innowacyjna agencja badawcza

Polski potencjał badawczy dla małych i dużych firm

Agencja badawcza BioStat® działa na polskim rynku od ponad piętnastu lat. Wiele sukcesów firmy w branżach takich jak medycyna i farmacja, CRO, szeroko pojęta nauka i biznes. Innowacyjne badania BioStat® wspomagają potencjał polskich firm. Autorskie rozwiązania przyczyniają się do rozwoju najlepszych technologii i projektów medycznych, wspomagając postęp wielu dziedzin nauki. Dostarczając najwyższej jakości aplikacji i systemów, tj.:  eCRF.biz™, (platforma służąca gromadzeniu danych do realizacji badań klinicznych), Medfile® (oprogramowanie do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej), SurvGo™( pozwalające prowadzić badania satysfakcji pacjentów) czy też LabSites (platforma łącząca lekarzy, laboratorium analityczne i pacjentów).

 

Rozwój technologii na bazie wiedzy

Możliwość konkurowania z największymi agencjami badawczymi na polskim rynku wiąże się z umiejętnościami zespołu, z którego składa się BioStat®. Najlepsi specjaliści, naukowcy, posiadający doświadczenie badawcze na najlepszych polskich i europejskich uczelniach.
 

Zaangażowany i pomysłowy zespół IT, poszukujący nowych rozwiązań dla rozwoju technologicznego, stale wprowadza udogodnienia, dzięki którym proponowane naszym klientom rozwiązania technologiczne są coraz bardziej doskonałe i intuicyjne. Statystycy, specjaliści ds. analizy matematycznej, biotechnolodzy, ekonomiści, sprawują nadzór nad merytoryczną jakością działania technologicznych systemów wspierających rozwiązania w medycynie, nauce i biznesie.
 

Przepływ zasobów i osiągnięć naukowych do branży biznesu jest celem firmy BioStat®. Ciągły rozwój społeczeństwa oparty na informatyzacji, większa mobilność i zapotrzebowanie na zmiany w branży medycznej sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na nowe technologie. Szybka komunikacja pomiędzy ośrodkami naukowymi, pacjentami, a lekarzami oraz placówkami medycznymi w zakresie przesyłania dokumentacji pacjentów ułatwia funkcjonowanie polskiej służy zdrowa, z pominięciem barier geograficznych. Tego typu nowoczesne rozwiązania są proponowane przez BioStat®.

 

Sukcesy i wyzwania

Kolejne sukcesy odnotowywane przez agencję badawczą BioStat®, dają perspektywę do ekspansji na rynki poza Europą. Wysokie standardy obsługi oraz stała współpraca pomiędzy badaczami, a klientami podnosi jakość pracy polskiej branży medycznej. Agencja badawcza, podejmując działania na zagranicznych rynkach pozyskuje zaś nowe doświadczenie, czerpiąc np. z organizacji kultury biznesu. Kolejne rekomendacje działań badawczych i zadowolenie klientów sprawia, że BioStat® jest pewien swoich rozwiązań technologicznych. Wejście z ofertą na inne kontynenty pozostaje tylko kwestią czasu.