Tag: analizy statystyczne (4)

Home

Witamy serdecznie na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do zapoznania się z szerokim wachlarzem naszych usług skierowanych dla biznesu. Usług, dzięki którym Twoje przedsiębiorstwo zyska więcej niż jesteś w stanie sobie wyobrazić.

 

W naszej ofercie znajdują się wszelkiego rodzaju prace badawcze nad wieloma zagadnieniami biznesowymi, dzięki którym możesz skutecznie zoptymalizować całą działalność swojego przedsiębiorstwa, oraz osiągnąć o wiele wyższy poziom zainteresowania swoimi usługami wśród klientów.

Wśród całej nasze oferty, na szczególną uwagę zasługują przeprowadzane przez nas analizy statystyczne, bowiem stosujemy tutaj najnowocześniejsze techniki analityczne, dzięki czemu, wyniki przeprowadzanych przez nas analiz będą zawsze w stu procentach poprawne.

 

Oferujemy także profesjonalnie przeprowadzane badania satysfakcji pracowników oraz ich opinii, co w ostatnim czasie stanowi bardzo ważne działania w procesie optymalizacji procesów, oraz wszystkich wewnątrz firmowych procesów wytwórczych.

 

Ponadto, w naszej ofercie znajduje się cały szereg różnorodnych usług badawczych, analitycznych, oraz bazodanowych, dzięki którym Twoja firma z całą pewnością będzie w stanie osiągnąć o wiele wyższy poziom świadczonych usług, oraz zapewnić Tobie jeszcze większe zyski w przyszłości.

Nie zwlekaj. Skorzystaj z naszej oferty i ciesz się z efektywności Twojego przedsiębiorstwa.BioStat® – polska, innowacyjna agencja badawcza

Polski potencjał badawczy dla małych i dużych firm

Agencja badawcza BioStat® działa na polskim rynku od ponad piętnastu lat. Wiele sukcesów firmy w branżach takich jak medycyna i farmacja, CRO, szeroko pojęta nauka i biznes. Innowacyjne badania BioStat® wspomagają potencjał polskich firm. Autorskie rozwiązania przyczyniają się do rozwoju najlepszych technologii i projektów medycznych, wspomagając postęp wielu dziedzin nauki. Dostarczając najwyższej jakości aplikacji i systemów, tj.:  eCRF.biz™, (platforma służąca gromadzeniu danych do realizacji badań klinicznych), Medfile® (oprogramowanie do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej), SurvGo™( pozwalające prowadzić badania satysfakcji pacjentów) czy też LabSites (platforma łącząca lekarzy, laboratorium analityczne i pacjentów).

 

Rozwój technologii na bazie wiedzy

Możliwość konkurowania z największymi agencjami badawczymi na polskim rynku wiąże się z umiejętnościami zespołu, z którego składa się BioStat®. Najlepsi specjaliści, naukowcy, posiadający doświadczenie badawcze na najlepszych polskich i europejskich uczelniach.
 

Zaangażowany i pomysłowy zespół IT, poszukujący nowych rozwiązań dla rozwoju technologicznego, stale wprowadza udogodnienia, dzięki którym proponowane naszym klientom rozwiązania technologiczne są coraz bardziej doskonałe i intuicyjne. Statystycy, specjaliści ds. analizy matematycznej, biotechnolodzy, ekonomiści, sprawują nadzór nad merytoryczną jakością działania technologicznych systemów wspierających rozwiązania w medycynie, nauce i biznesie.
 

Przepływ zasobów i osiągnięć naukowych do branży biznesu jest celem firmy BioStat®. Ciągły rozwój społeczeństwa oparty na informatyzacji, większa mobilność i zapotrzebowanie na zmiany w branży medycznej sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na nowe technologie. Szybka komunikacja pomiędzy ośrodkami naukowymi, pacjentami, a lekarzami oraz placówkami medycznymi w zakresie przesyłania dokumentacji pacjentów ułatwia funkcjonowanie polskiej służy zdrowa, z pominięciem barier geograficznych. Tego typu nowoczesne rozwiązania są proponowane przez BioStat®.

 

Sukcesy i wyzwania

Kolejne sukcesy odnotowywane przez agencję badawczą BioStat®, dają perspektywę do ekspansji na rynki poza Europą. Wysokie standardy obsługi oraz stała współpraca pomiędzy badaczami, a klientami podnosi jakość pracy polskiej branży medycznej. Agencja badawcza, podejmując działania na zagranicznych rynkach pozyskuje zaś nowe doświadczenie, czerpiąc np. z organizacji kultury biznesu. Kolejne rekomendacje działań badawczych i zadowolenie klientów sprawia, że BioStat® jest pewien swoich rozwiązań technologicznych. Wejście z ofertą na inne kontynenty pozostaje tylko kwestią czasu. 


Analizy statystyczne – badania laika czy profesjonalisty?

Innowacje w statystyce

Obliczenia statystyczne to nie tylko wskazywanie średnich wielkości, odchyleń od normy ogółu czy też wyróżnienie istotnych cech w jakiejś zbiorowości poprzez oznaczenie dominanty. Wskazane przykłady to tylko podstawy, z którymi poradzi sobie wielu laików. Co jednak, kiedy danych są tysiące, a rygorystyczne ramy badawcze dotyczą zaawansowanych projektów ekonomicznych bądź wieloaspektowych badań klinicznych? Wtedy należy zwrócić się ku rzetelnym i profesjonalnym agencjom wykonującym analizy statystyczne.
 

Czym różni się praca analityka od pracy laika?

Praca zespołu analityków odbywa się na kilku etapach. Właściwe analizy statystyczne są dopiero III etapem projektu. W początkowej fazie następuje dopasowanie wielkości próby do celu badawczego, wybór odpowiednich zmiennych, które potem będą brane pod uwagę oraz skal pomiarowych, dopasowywane są także metody statystyczne i testy statystyczne na podstawie których zostają przeprowadzone analizy. Określony zostaje również błąd statystyczny.

W porównaniu z analizami osoby bez doświadczenia w prowadzenia analiz statystycznych, profesjonaliści w odpowiedni sposób zarządzają danymi, kontrolując ich prawidłowość i jakość. Innowacyjne systemy do zarządzania danymi w formie elektronicznej, typu eCRF.biz™ wskazują także na występujące odchylenia od wskazanych wcześniej norm badawczych.

Analizy statystyczne w różnorodnych projektach badawczych wymagają rzetelnej wiedzy praktyków, którzy wcześniej mieli odczynienia z wieloma typami projektów. Zarówno branża FMCG, medycyna i farmacja, branża finansowa i ekonomiczna, a także badania naukowe wymagają indywidualnego podejścia. Specjalista analityk musi dobrze przeanalizować, jaka metoda badawcza posłuży pełnej realizacji projektu i wyciągnięciu wniosków, które przyczynią się do rozwoju firmy bądź wprowadzenia nowych metod terapii medycznych. Sprawdzone metody analiz statystycznych, to:

  • analizy korelacji,
  • analizy regresji,
  • analizy posługujące się estymatorem Kaplana-Meiera,
  • analizy czynnikowe,
  • statystyki opisowe.
     

Laik ponadto nie posiada dostępu do bardzo zaawansowanych pakietów statystycznych, ograniczających ryzyko popełnienia błędu. R czy też SPSS to oprogramowanie, którym należy posługiwać się umiejętnie. Znajomość odpowiednich kodów, formuł działań na danych liczbowych oraz umiejętność ich interpretacji wyklucza osobę, która pierwszy raz spotyka się z tym programem z możliwości dokładnych eksploracji danych zgromadzonych w trakcie badań wcześniejszych etapów.
 

Dane przekazane w dobre ręce

Każdy jest specjalistą w swojej dziedzinie. Analitykom w dziedzinie statystyki, matematyki stosowanej, biostatystyki, ekonomii i biologii warto przekazać część projektu poświęconą analizom statystycznym. Uzyskujemy wtedy pewność, że ta cześć zostanie zrealizowana zgodnie z normami badań naukowych, o bardzo niskim ryzyku błędu, a przede wszystkim z użyciem profesjonalnych narzędzi. Tego typu analizy statystyczne wykonuje zespół BioStat®, który od 15 lat działa na rynku, wykonując na zlecenie badania dla wiodących ośrodków naukowych w Polsce, a także dla projektów firmowych.