Tag: analizy statystyczne dla medycyny (1)

Analizy statystyczne – badania laika czy profesjonalisty?

Innowacje w statystyce

Obliczenia statystyczne to nie tylko wskazywanie średnich wielkości, odchyleń od normy ogółu czy też wyróżnienie istotnych cech w jakiejś zbiorowości poprzez oznaczenie dominanty. Wskazane przykłady to tylko podstawy, z którymi poradzi sobie wielu laików. Co jednak, kiedy danych są tysiące, a rygorystyczne ramy badawcze dotyczą zaawansowanych projektów ekonomicznych bądź wieloaspektowych badań klinicznych? Wtedy należy zwrócić się ku rzetelnym i profesjonalnym agencjom wykonującym analizy statystyczne.
 

Czym różni się praca analityka od pracy laika?

Praca zespołu analityków odbywa się na kilku etapach. Właściwe analizy statystyczne są dopiero III etapem projektu. W początkowej fazie następuje dopasowanie wielkości próby do celu badawczego, wybór odpowiednich zmiennych, które potem będą brane pod uwagę oraz skal pomiarowych, dopasowywane są także metody statystyczne i testy statystyczne na podstawie których zostają przeprowadzone analizy. Określony zostaje również błąd statystyczny.

W porównaniu z analizami osoby bez doświadczenia w prowadzenia analiz statystycznych, profesjonaliści w odpowiedni sposób zarządzają danymi, kontrolując ich prawidłowość i jakość. Innowacyjne systemy do zarządzania danymi w formie elektronicznej, typu eCRF.biz™ wskazują także na występujące odchylenia od wskazanych wcześniej norm badawczych.

Analizy statystyczne w różnorodnych projektach badawczych wymagają rzetelnej wiedzy praktyków, którzy wcześniej mieli odczynienia z wieloma typami projektów. Zarówno branża FMCG, medycyna i farmacja, branża finansowa i ekonomiczna, a także badania naukowe wymagają indywidualnego podejścia. Specjalista analityk musi dobrze przeanalizować, jaka metoda badawcza posłuży pełnej realizacji projektu i wyciągnięciu wniosków, które przyczynią się do rozwoju firmy bądź wprowadzenia nowych metod terapii medycznych. Sprawdzone metody analiz statystycznych, to:

  • analizy korelacji,
  • analizy regresji,
  • analizy posługujące się estymatorem Kaplana-Meiera,
  • analizy czynnikowe,
  • statystyki opisowe.
     

Laik ponadto nie posiada dostępu do bardzo zaawansowanych pakietów statystycznych, ograniczających ryzyko popełnienia błędu. R czy też SPSS to oprogramowanie, którym należy posługiwać się umiejętnie. Znajomość odpowiednich kodów, formuł działań na danych liczbowych oraz umiejętność ich interpretacji wyklucza osobę, która pierwszy raz spotyka się z tym programem z możliwości dokładnych eksploracji danych zgromadzonych w trakcie badań wcześniejszych etapów.
 

Dane przekazane w dobre ręce

Każdy jest specjalistą w swojej dziedzinie. Analitykom w dziedzinie statystyki, matematyki stosowanej, biostatystyki, ekonomii i biologii warto przekazać część projektu poświęconą analizom statystycznym. Uzyskujemy wtedy pewność, że ta cześć zostanie zrealizowana zgodnie z normami badań naukowych, o bardzo niskim ryzyku błędu, a przede wszystkim z użyciem profesjonalnych narzędzi. Tego typu analizy statystyczne wykonuje zespół BioStat®, który od 15 lat działa na rynku, wykonując na zlecenie badania dla wiodących ośrodków naukowych w Polsce, a także dla projektów firmowych.