Tag: badania marketingowe (3)

Płatne ankiety internetowe

Płatne ankiety internetowe
Firmy badawcze, podczas realizacji badania, bardzo często borykają się z problemem związanym z dostępnością respondentów spełniających założenia próby. Najczęściej ma to miejsce realizując badania np. metodą PAPI. Wśród społeczności badaczy dużą popularnością cieszą się badania internetowe, dzięki którym zgromadzenie odpowiedniej siatki respondentów staje się dużo łatwiejsze. Firma badawcza na własnej stronie internetowej umożliwia dokonanie rejestracji potencjalnych respondentów. Podczas rejestracji należy podać dosyć wnikliwe informacje na temat swojego wieku, miejsca zamieszkania, wykonywanego zawodu a nawet numeru konta. Bardzo często w tego typu panelach zamieszczane są płatne ankiety online, co dodatkowo motywuje potencjalnych respondentów. W celu wyłonienia z siatki osób zarejestrowanych odpowiedniego grona respondentów, system filtruje informacje podane podczas rejestracji, dlatego tak bardzo istotne jest podanie prawdziwych informacji na swój temat.

 

Ankiety za punkty i nagrody
Płatne ankiety internetowe to z punktu widzenia respondentów prosty sposób na zarobienie pieniędzy. Gratyfikacja nie jest zbyt duża, ale nie wymaga też wielkiego zaangażowania i odpowiedzialności. W zaproszeniu dotyczącym odbywającego się badania z góry określona jest ilość punktów możliwych do otrzymania za wypełnienie ankiety. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości tych punktów, możliwa jest ich wymiana na pieniądze dostępne np. na koncie PayPall. Zarabianie przez Internet jest więc możliwe i w pełni zgodne z prawem, choć często wywołuje niepokój. Tym sposobem może zarabiać każdy, niezależnie od wykonywanej profesji, wieku czy zainteresowań. Opinia każdego jest bardzo ważna dla społeczności badaczy. Oczywistym jest, że w Internecie mogą zdarzyć się także oszuści, którzy podają się za profesjonalne firmy badawcze, w celu wyłudzenia pieniędzy. Jak wszędzie, należy mieć oczy szeroko otwarte. Żadna prawdziwa firma badawcza nie wymaga przekazania pieniędzy.

 

Wymagania
Od respondentów badań internetowych nie wymaga się tak naprawdę niczego, prócz rzetelnej wypowiedzi na zadany temat. Co prawda niezbędny jest dostęp do Internetu, ale dziś nie stanowi to większego problemu. W większości domów funkcjonuje urządzenie, które ma dostęp do Internetu. Można śmiało stwierdzić, że wypełnianie płatnych ankiet online przynosi same korzyści, w tym finansowe. Gratyfikacja nie jest co prawda powalająca, ale nie można spodziewać się fortuny za wykonywanie tego typu zajęć. Z drugiej strony firma badawcza wykazuje się skutecznością w zdobywaniu danych, co gwarantują jej badania realizowane drogą internetową. Mimo, że firma badawcza ponosi koszty w postaci gratyfikacji respondentów, dla firmy jest to dosyć tanie rozwiązanie. To bardzo proste – firma nie ponosi kosztów wynagrodzenia koordynatorów terenowych, ankieterów itp. Korzyść z takiego rozwiązania jest bardzo widoczna i dla firmy, i dla samych panelistów.


Badania marketingowe FMCG

Tendencja – badania marketingowe
Interesującą z punktu widzenia marketingu tendencją współczesnych konsumentów jest przejawiane przez nich zainteresowanie procesem tworzenia koncepcji nowych towarów, szczególnie w roli ekspertów. Klient dzisiaj nie zadowala się prostą czynnością kupowania identycznych produktów ze względu na ich standardową wartość użytkową. Wskutek reakcji na podstawowy przekaz marketingowy, który brzmi „bądź sobą”, użytkownicy różnego rodzaju dóbr są przekonani, że stanowią najlepsze źródło informacji odnośnie sposobów „bycia sobą”, które mógłby, a nawet powinien oferować produkt kolejnej generacji.

 

Potencjał
Aby wykorzystać potencjał kreatywno-weryfikatorski konsumentów, prezentowany przez nich z takim zapałem, najlepiej jest zlecić pośredniczenie w kontakcie agencji zajmującej się badaniami społecznymi. Pracownicy takich firm dysponują kwalifikacjami niezbędnymi w prowadzeniu wywiadów standaryzowanych i scenariuszowych, pozyskując dane w obrębie zleconej problematyki. Umiejętność analizowania i syntezowania zebranego materiału pozwoli na przygotowanie raportu, który stanowi rzetelną i wiarygodną podstawę, mogącą stać się podwalinami nowatorskiej, w pełni dostosowanej do potrzeb rynku strategii marki.

 

Etapy badawcze
Badania marketingowe FMCG, których najistotniejszy być może element stanowią wywiady z konsumentami, oprócz nich opierać się powinny także na analizie konkurencyjnych kampanii i strategii, z którymi należy zapoznać się na wstępnym etapie procesu badawczego, znanym jako desk research, podczas którego analizuje się możliwie największy obszar dostępnej dotychczas dokumentacji tematycznie powiązanej z badanym zagadnieniem. Kolejnym krokiem skutecznego badania rynku FMCG powinno stać się skonstruowanie scenariusza dla wywiadów z udziałem respondentów – w tym klientów. Taki scenariusz może mieć postać szkicową, zarysowuje wówczas ogólną problematykę i koncentruje się wokół kilku kluczowych pytań, stanowiących obszary namysłu badawczego i analitycznego. Tego typu forma sprawdzi się podczas badania efektywności dotychczasowej strategii marketingowej, z zastrzeżeniem, że wywiad prowadzany jest przez wykwalifikowanego moderatora.

 

Wywiady
Istnieją dwa podstawowe rodzaje jakościowej metody, jaką jest wywiad: wywiady indywidualne pogłębione (In-depth Interview – IDI) oraz zogniskowane wywiady grupowe (Focus Group Interview – FGI), różniące się ilością respondentów biorących udział w pojedynczym badaniu. Dane pozyskane podczas wywiadów są następnie poddawane analizom zbiorczym. Zadaniem tej części badań rynku FMCG jest odpowiedź na pytania z grupy „jak?”. Aby zebranym wynikom dodać głębi warto poprowadzić także serię ankietowych pomiarów jakościowych, których podstawową formą jest wywiad w oparciu o kwestionariusz badania. Ankietę formułuje się korzystając z materiałów zebranych podczas wcześniejszych etapów. Jej zadaniem będzie pomiar częstości występowania danej opinii oraz jej natężenia, a więc odpowiedzi na pytania „czy?” i „w jakim stopniu?”.

 

Raport
Ostatnim etapem badania jest skonstruowanie raportu podsumowującego badanie marketingowe FMCG, przedstawiając wyniki wszystkich analiz w postaci zrozumiałej dla przeciętnego użytkownika języka. Wskazany jest wybór agencji badawczej posiadającej doświadczenie w prowadzeniu czynności badawczych na rzecz przedstawicieli tej samej branży, jaką reprezentuje podmiot zlecający konkretne badanie rynku FMCG. Nabyta dotychczas wiedza z pewnością ułatwi komunikację z realizatorami badania, często pozwalając przewidzieć niektóre podstawowe elementy istotne w całym procesie badawczym.


Badania Marketingowe

W naszej stałej ofercie znajduje się także przeprowadzanie wszelkich badań marketingowych, które okazują się być w ostatnim czasie jednym z najlepszych narzędzi, jakie tylko można wykorzystać w celu optymalizacji działania przedsiębiorstw wszelkiego rodzaju. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, iż badania marketingowe zapewniają nam możliwość pozyskania odpowiedniej wiedzy marketingowej, którą możemy następnie przełożyć na usprawnianie działań marketingowych w przedsiębiorstwach, co jest bardzo ważnym aspektem w prowadzeniu współczesnej firmy.

 

Dzięki naszym badaniom marketingowym, oraz równolegle przeprowadzanym badaniom opinii, możemy zapewnić sobie o wiele lepsze podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, wobec czego skorzystanie z tej oferty wydaje się być czymś zupełnie naturalnym. Oczywiście badania opinii możemy tutaj przeprowadzać zupełnie oddzielnie, w odrębnych przypadkach, wobec czego, nic nie stoi na przeszkodzie skorzystania tylko z tego elementu naszej bogatej oferty badawczej.

 

Oferujemy także przeprowadzania badań opinii na odpowiednio wytypowanych grupach zawodowych, na przykład na lekarzach, do czego wykorzystywane są tworzone przez nas bazy lekarzy. Tutaj możemy bardzo starannie i precyzyjnie określić ich opinię na temat poszczególnych farmaceutyków, co jest bardzo ważną informacją dla przedsiębiorstw farmaceutycznych, bowiem można dzięki temu określić kierunek przyszłych badań nad nowymi rozwiązaniami, na które w danej chwili występuje zapotrzebowanie na rynku.