Tag: badania marketingowe dla farmacji (1)

Badania Marketingowe - Farmacja

Rozpoznanie branży farmaceutycznej
Badania rynku medycznego przeprowadza się jeśli chce się dobrze rozpoznać branżę farmaceutyczną. Dzięki rzetelnym badaniom rynku można odnieść sukces. Zaleca się wynajęcie zewnętrznej firmy, która specjalizuje się w przeprowadzaniu badań. Owa firma zwiększa prawdopodobieństwo, że otrzymane wyniki z badań będą wiarygodne i pomocne. Jeśli firma dopiero ma zamiar wejść na rynek farmacji, ważne by posiadała dobrą strategię. Zaletą owej strategii jest łatwiejsze dotarcie do oczekiwanego grona odbiorców. Inną korzyścią jest także zawiązanie nowych „znajomości” z potencjalnymi kontrahentami. Chcąc osiągnąć pozycję w danej branży również pomoce okazują się badania marketingowe, gdyż nie tylko analizuje się dotychczasowy PR firmy, lecz także tworzy nowy. W tym celu analizuje się cenę, ulotkę dołączoną do opakowania, samo opakowanie itd. wszystko to, co ma wpływ na odbiór danej marki. Pierwszym zadaniem do wykonania podczas badania marketingowego jest sprawdzenie efektywności dotychczasowej strategii. Jeśli była nieodpowiednia, to stworzenie nowej.

 

Zanim przystąpi się do procesu badawczego, należy najpierw dobrze zastanowić się co chce się zbadać. Dokładne sprecyzowanie obszarów badawczych pozwala uniknąć poruszenia kwestii zbędnych. Ważnym krokiem ów procesu jest stworzenie kwestionariusza ankiety, który pomoże pozyskać potrzebne dane do analizy. Najpierw jednak trzeba wybrać odpowiednią metodę.

 

Metody
Lepszym rozwiązaniem dla firmy jest, powierzenie przeprowadzenia opisywanych badań marketingowych i badań rynku firmie badawczej, ze względu na ich wiarygodność. W branży farmaceutycznej każdy błąd jest piętnowany i może na dobre wykluczyć daną firmę z rynku, dlatego tak ważne jest by produkt dokładnie skierowano do oczekiwanych odbiorców. Wiąże się to z niemałymi kosztami. Metodą, która wykorzystywana jest najczęściej do zbierania danych to PAPI. Nowocześniejszym wydaniem tradycyjnych ankiet papierowych jest CAPI, która to wykorzystuje urządzenia mobilne. Ankieta internetowa dociera do szerokiego grona odbiorców, lecz nie ma się nad nią możliwości sprawdzenia, poza tym nigdy nie można przewidzieć do ilu odbiorców ona dotrze. Jedną z tańszych metod jest CATI, które to polega na badaniu telefonicznym. Opisane metody zalicza się do ilościowych, a wyróżnia się jeszcze jakościowe. Wyróżnia się w nich indywidualne wywiady pogłębione, lecz także badania fokusowe (zogniskowane wywiady grupowe) i badania tajemniczego klienta.

 

Metody i co dalej?
Po zakończeniu procesu ankietyzacji, przechodzi się do analizy zebranego w czasie badania marketingowego dla farmacji materiału. Czas przeznaczony na ten etap jest różny, dlatego nie warto się przejmować, że trwa on dłużej niż wcześniejszy etap. Otrzymane wyniki ułatwiają podjęcie często radykalnych kroków by osiągnąć sukces w branży farmacji.