Tag: biostatystyka (2)

BioStat® – polska, innowacyjna agencja badawcza

Polski potencjał badawczy dla małych i dużych firm

Agencja badawcza BioStat® działa na polskim rynku od ponad piętnastu lat. Wiele sukcesów firmy w branżach takich jak medycyna i farmacja, CRO, szeroko pojęta nauka i biznes. Innowacyjne badania BioStat® wspomagają potencjał polskich firm. Autorskie rozwiązania przyczyniają się do rozwoju najlepszych technologii i projektów medycznych, wspomagając postęp wielu dziedzin nauki. Dostarczając najwyższej jakości aplikacji i systemów, tj.:  eCRF.biz™, (platforma służąca gromadzeniu danych do realizacji badań klinicznych), Medfile® (oprogramowanie do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej), SurvGo™( pozwalające prowadzić badania satysfakcji pacjentów) czy też LabSites (platforma łącząca lekarzy, laboratorium analityczne i pacjentów).

 

Rozwój technologii na bazie wiedzy

Możliwość konkurowania z największymi agencjami badawczymi na polskim rynku wiąże się z umiejętnościami zespołu, z którego składa się BioStat®. Najlepsi specjaliści, naukowcy, posiadający doświadczenie badawcze na najlepszych polskich i europejskich uczelniach.
 

Zaangażowany i pomysłowy zespół IT, poszukujący nowych rozwiązań dla rozwoju technologicznego, stale wprowadza udogodnienia, dzięki którym proponowane naszym klientom rozwiązania technologiczne są coraz bardziej doskonałe i intuicyjne. Statystycy, specjaliści ds. analizy matematycznej, biotechnolodzy, ekonomiści, sprawują nadzór nad merytoryczną jakością działania technologicznych systemów wspierających rozwiązania w medycynie, nauce i biznesie.
 

Przepływ zasobów i osiągnięć naukowych do branży biznesu jest celem firmy BioStat®. Ciągły rozwój społeczeństwa oparty na informatyzacji, większa mobilność i zapotrzebowanie na zmiany w branży medycznej sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na nowe technologie. Szybka komunikacja pomiędzy ośrodkami naukowymi, pacjentami, a lekarzami oraz placówkami medycznymi w zakresie przesyłania dokumentacji pacjentów ułatwia funkcjonowanie polskiej służy zdrowa, z pominięciem barier geograficznych. Tego typu nowoczesne rozwiązania są proponowane przez BioStat®.

 

Sukcesy i wyzwania

Kolejne sukcesy odnotowywane przez agencję badawczą BioStat®, dają perspektywę do ekspansji na rynki poza Europą. Wysokie standardy obsługi oraz stała współpraca pomiędzy badaczami, a klientami podnosi jakość pracy polskiej branży medycznej. Agencja badawcza, podejmując działania na zagranicznych rynkach pozyskuje zaś nowe doświadczenie, czerpiąc np. z organizacji kultury biznesu. Kolejne rekomendacje działań badawczych i zadowolenie klientów sprawia, że BioStat® jest pewien swoich rozwiązań technologicznych. Wejście z ofertą na inne kontynenty pozostaje tylko kwestią czasu. 


Analizy statystyczne – badania laika czy profesjonalisty?

Innowacje w statystyce

Obliczenia statystyczne to nie tylko wskazywanie średnich wielkości, odchyleń od normy ogółu czy też wyróżnienie istotnych cech w jakiejś zbiorowości poprzez oznaczenie dominanty. Wskazane przykłady to tylko podstawy, z którymi poradzi sobie wielu laików. Co jednak, kiedy danych są tysiące, a rygorystyczne ramy badawcze dotyczą zaawansowanych projektów ekonomicznych bądź wieloaspektowych badań klinicznych? Wtedy należy zwrócić się ku rzetelnym i profesjonalnym agencjom wykonującym analizy statystyczne.
 

Czym różni się praca analityka od pracy laika?

Praca zespołu analityków odbywa się na kilku etapach. Właściwe analizy statystyczne są dopiero III etapem projektu. W początkowej fazie następuje dopasowanie wielkości próby do celu badawczego, wybór odpowiednich zmiennych, które potem będą brane pod uwagę oraz skal pomiarowych, dopasowywane są także metody statystyczne i testy statystyczne na podstawie których zostają przeprowadzone analizy. Określony zostaje również błąd statystyczny.

W porównaniu z analizami osoby bez doświadczenia w prowadzenia analiz statystycznych, profesjonaliści w odpowiedni sposób zarządzają danymi, kontrolując ich prawidłowość i jakość. Innowacyjne systemy do zarządzania danymi w formie elektronicznej, typu eCRF.biz™ wskazują także na występujące odchylenia od wskazanych wcześniej norm badawczych.

Analizy statystyczne w różnorodnych projektach badawczych wymagają rzetelnej wiedzy praktyków, którzy wcześniej mieli odczynienia z wieloma typami projektów. Zarówno branża FMCG, medycyna i farmacja, branża finansowa i ekonomiczna, a także badania naukowe wymagają indywidualnego podejścia. Specjalista analityk musi dobrze przeanalizować, jaka metoda badawcza posłuży pełnej realizacji projektu i wyciągnięciu wniosków, które przyczynią się do rozwoju firmy bądź wprowadzenia nowych metod terapii medycznych. Sprawdzone metody analiz statystycznych, to:

  • analizy korelacji,
  • analizy regresji,
  • analizy posługujące się estymatorem Kaplana-Meiera,
  • analizy czynnikowe,
  • statystyki opisowe.
     

Laik ponadto nie posiada dostępu do bardzo zaawansowanych pakietów statystycznych, ograniczających ryzyko popełnienia błędu. R czy też SPSS to oprogramowanie, którym należy posługiwać się umiejętnie. Znajomość odpowiednich kodów, formuł działań na danych liczbowych oraz umiejętność ich interpretacji wyklucza osobę, która pierwszy raz spotyka się z tym programem z możliwości dokładnych eksploracji danych zgromadzonych w trakcie badań wcześniejszych etapów.
 

Dane przekazane w dobre ręce

Każdy jest specjalistą w swojej dziedzinie. Analitykom w dziedzinie statystyki, matematyki stosowanej, biostatystyki, ekonomii i biologii warto przekazać część projektu poświęconą analizom statystycznym. Uzyskujemy wtedy pewność, że ta cześć zostanie zrealizowana zgodnie z normami badań naukowych, o bardzo niskim ryzyku błędu, a przede wszystkim z użyciem profesjonalnych narzędzi. Tego typu analizy statystyczne wykonuje zespół BioStat®, który od 15 lat działa na rynku, wykonując na zlecenie badania dla wiodących ośrodków naukowych w Polsce, a także dla projektów firmowych.