Tag: ewaluacje (1)

Ewaluacje POKL

Jak już wspomnieliśmy odrębną grupę badań ewaluacyjnych stanowią badania prowadzone w ramach działań unijnych, czyli na przykład będą to ewaluacje POKL, prowadzone za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z wykorzystywaniem unijnych środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to specyficzny rodzaj badań ewaluacyjnych, prowadzonych tylko w tym przypadku, charakteryzujących się przede wszystkim tym, iż mamy tutaj do czynienia z dość dobrze ustalonymi już metodami pozyskiwania informacji oraz ich analizowania w większości przypadków.

 

Trzeba tutaj także wspomnieć o tym, iż przeprowadzane przez nas ewaluacje 6.1.3, czyli POKL, należą do jednych z najbardziej profesjonalnie przeprowadzanych badań w skali całego kraju. Wynika to z faktu tego iż posiadamy w tym zakresie bardzo duże już doświadczenie a co za tym idzie, możemy w pełni wykorzystać wszystkie możliwości jakie daje nam proces badania ewaluacyjnego.

 

Korzystając z naszych usług w zakresie prowadzenia badań ewaluacyjnych zyskujesz przede wszystkim sto procent pewności poprawnie przeprowadzanych badań, co jest przecież bardzo ważnym, jeśli nie całkowicie najważniejszym działaniem w realizowaniu inwestycji opierających się o fundusze europejskie.