Tag: market research (1)

Market Research

Usługą badawczą, która w naszej ofercie zasługuje na specjalne miejsce, jest bez wątpienia market research czyli profesjonalne badanie rynku w każdym jego aspekcie. Oczywiście badanie to, będzie dotyczyło tylko i wyłącznie konkretnego ustalonego przez klienta sektora, wobec czego, uzyskać on może rzeczowe i bardzo wartościowe informacje z interesującego go zakresu, z następnie wykorzystać je w swojej działalności.

 

Można tutaj nawet pokusić się o stwierdzenie, iż tego rodzaju badania rynku to na chwilę obecną podstawowe badania, jakie należy przeprowadzić za każdym razem, kiedy przedsiębiorca podejmuje decyzję o poszerzeniu swojej oferty o nowe produkty i usługi. Należy tutaj bowiem w pierwszej kolejności określić siłę konkurencji, popyt na nowe usługi, oraz zadbać o to, aby zapewnić sobie możliwość poprawnego konkurowania na rynku. Dopiero potem można przystępować do faktycznego wdrażania nowych usług i produktów.

 

W przypadku wdrażania nowych usług na rynku farmaceutycznym, niezbędne będą nie tylko odpowiednie badania rynku medycznego, ale także i poprawnie wykonane bazy lekarzy dzięki którym można będzie badania uzupełnić o stanowisko lekarzy, które ma tutaj dość znaczny wpływ na zachowania się rynku. W przypadku bowiem, kiedy lekarz nie są przekonani do jakiejś metody leczenia, nie warto nawet wdrażać nowych produktów, bowiem i tak, będzie to produkcja nieopłacalna, gdyż to właśnie lekarze odpowiadają w pierwszej kolejności za wielość sprzedaży poprzez przepisywanie pacjentom lekarstw.