Tag: rejestry medyczne (1)

Rejestry medyczne - polscy pacjenci w systemach informatycznych

Producenci technologii, pacjenci i rejestry medyczne

Tworząc najnowsze rozwiązania dla polskiego systemu opieki zdrowotnej, warto wziąć pod uwagę zagadnienia dotyczące Rejestrów Medycznych. Tych w Polsce jest w aktualnie mało. Poza kardiologią trudno wsazać obszar terapeutyczny z dobrze funkcjonującym systemem. Producenci nowych technologii medycznych, pacjenci i lekarze wspólnie będą mogli skorzystać na wdrożeniu ogólnodostępnych dla specjalistów rejestrów medycznych.  


Korzyści z wdrażania rejestrów medycznych

Dzięki funkcjonowaniu takich systemów w polskiej służbie zdrowia, jak rejestry medyczne, będzie możliwa skuteczniejsza diagnostyka poprzez informowanie o zdarzeniach niepożądanych w trakcie prowadzenia terapii pacjenta. Ponadto wzrośnie poziom bezpieczeństwa epidemiologicznego kraju, dzięki rejestrowaniu ognisk chorób zakaźnych.

Na obecną chwilę w polskim systemie opieki zdrowotnej są problemy ze zdrowiem najmłodszych obywateli:

  • otyłość,
  • cukrzyca typu I i II,
  • próchnica,
  • wczesna zapadalność na choroby psychiczne i zaburzenia emocjonalne,
  • wady postawy.

 

Rejestry medyczne obejmujące profilaktykę zdrowotną dzieci i młodzieży pozwolą zgromadzić informacje o przyczynach problemów i stworzyć wspólny w poszczególnych sytuacjach model działania dla poprawy zdrowia i funkcjonowania najmłodszych pacjentów.

 

Dostęp do informacji umożliwią ogólnopolskie konsultacje, bez barier w ramach poszczególnych przypadków medycznych, porównywanie sytuacji chorobowych i skuteczność prowadzonych terapii. Skorzystają na nich zarówno pacjenci jak i lekarze.


Najnowsze technologie i wzorce postępowań

Wzorcem dla Polski powinny być rejestry medyczne prowadzone chociażby za naszą południową granicą – w Czechach. Możliwości związane z finansowaniem i dofinansowywaniem projektów tworzących i prowadzących rejestry medyczne, zapewnione w zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustawach z dnia 02.08.2017, dają możliwość wdrożenia innowacyjnych struktur informacyjnych w systemie informacji zdrowotnej.

 

Sprawdź możliwości, jakie daje system eCRF.biz™ w prowadzeniu rejestrów medycznych. Innowacyjna technologia tworzona z myślą o branży medycznej poprawi jakość obserwacji i monitorowania przypadków i procesów terapeutycznych na terenie całego kraju.