Tag: bazy lekarzy (4)

Medyczne Bazy Danych

Wśród całej bogatej oferty firmy Questia, na szczególną uwagę zasługują wszelkiego rodzaju medyczne bazy danych, w których tworzeniu i aktualizowaniu specjalizujemy się już od wielu lat. Przygotowujemy tutaj wszelkiego rodzaju bazy aptek oraz bazy lekarzy, które swoje zastosowanie znajdują przede wszystkim w działalności gospodarczej na rynku medycznym, oraz ściśle farmaceutycznym.

 

Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, iż bazy aptek tworzone w naszej firmie są wykonywane niezwykle starannie, a ponadto, wszystkie pozyskane przez nas informacje wchodzące w skład takich baz danych, są starannie weryfikowane za pośrednictwem Call Center. Dzięki temu zyskujesz sto procent pewności, iż zakup bazy danych aptek, czy też bazy lekarzy, jest opłacalnym rozwiązaniem.

 

Zapewniamy także iż każda zakupiona u nas baza lekarzy będzie podlegać kwartalnym, bezpłatnym aktualizacjom, które są także w pełni kompatybilne z naszymi aplikacjami dedykowanymi, dzięki czemu, wydane raz pieniądze na bazę danych, będą pracować na Twoją korzyść jeszcze przez bardzo długi czas.

Zapraszamy serdecznie do zakupu poszczególnych baz medycznych, oraz do zapoznania się z całą ofertą medycznych baz danych, czyli wszelkich dystrybuowanych przez Questia baz lekarzy oraz baz aptek.


Szczegółowe bazy lekarzy

Poza ogólnymi, medycznymi bazami danych, oferujemy także specjalistyczne bazy lekarzy oraz aptek, zawierające w sobie dane dotyczące na przykład lekarzy z jednej specjalizacji zawodowej. Jest to bardzo dobre a przede wszystkim oszczędne rozwiązanie dla wszystkich tych przedsiębiorców, którzy specjalizują się w produkcji lekarstw, bądź też wyposażenia medycznego dla wąskiej specjalizacji medycznej, bowiem tego rodzaju przedsiębiorcy nie potrzebują ogólnych baz danych lekarzy, zawierających informacje o całym rynku medycznym.

 

Dlatego też, w przypadku tego typu firm, polecamy o wiele tańsze, przesegregowane i zawierające poprawnie dobrane informacje z danej specjalizacji bazy lekarzy dzięki którym będą oni mieli w ręce kolejne dobre narzędzie marketingowe. Z takimi danymi doskonale sobie radzą nasze aplikacje dedykowane. Jest to niezwykle istotne, bowiem w takim przypadku, może się po prostu iż ogólne, zawierające mnóstwo rekordów bazy medyczne stanowią swego rodzaju przerost formy nad treścią, bowiem trzeba będzie dodatkowo segregować dane, a poza tym, znakomita ich większość będzie po prostu niewykorzystana.

 

Chodzi tutaj więc przede wszystkim o to, iż prowadząc działalność w której podstawowym produktem są elementy wyposażenia medycznego dla oddziałów na przykład pediatrycznych, nie potrzebujesz w bazie lekarzy informacji o lekarzach innych specjalizacji. Dlatego tak bardzo dobrym rozwiązaniem są specjalistyczne bazy medyczne.


Badania Marketingowe

W naszej stałej ofercie znajduje się także przeprowadzanie wszelkich badań marketingowych, które okazują się być w ostatnim czasie jednym z najlepszych narzędzi, jakie tylko można wykorzystać w celu optymalizacji działania przedsiębiorstw wszelkiego rodzaju. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, iż badania marketingowe zapewniają nam możliwość pozyskania odpowiedniej wiedzy marketingowej, którą możemy następnie przełożyć na usprawnianie działań marketingowych w przedsiębiorstwach, co jest bardzo ważnym aspektem w prowadzeniu współczesnej firmy.

 

Dzięki naszym badaniom marketingowym, oraz równolegle przeprowadzanym badaniom opinii, możemy zapewnić sobie o wiele lepsze podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, wobec czego skorzystanie z tej oferty wydaje się być czymś zupełnie naturalnym. Oczywiście badania opinii możemy tutaj przeprowadzać zupełnie oddzielnie, w odrębnych przypadkach, wobec czego, nic nie stoi na przeszkodzie skorzystania tylko z tego elementu naszej bogatej oferty badawczej.

 

Oferujemy także przeprowadzania badań opinii na odpowiednio wytypowanych grupach zawodowych, na przykład na lekarzach, do czego wykorzystywane są tworzone przez nas bazy lekarzy. Tutaj możemy bardzo starannie i precyzyjnie określić ich opinię na temat poszczególnych farmaceutyków, co jest bardzo ważną informacją dla przedsiębiorstw farmaceutycznych, bowiem można dzięki temu określić kierunek przyszłych badań nad nowymi rozwiązaniami, na które w danej chwili występuje zapotrzebowanie na rynku.


Market Research

Usługą badawczą, która w naszej ofercie zasługuje na specjalne miejsce, jest bez wątpienia market research czyli profesjonalne badanie rynku w każdym jego aspekcie. Oczywiście badanie to, będzie dotyczyło tylko i wyłącznie konkretnego ustalonego przez klienta sektora, wobec czego, uzyskać on może rzeczowe i bardzo wartościowe informacje z interesującego go zakresu, z następnie wykorzystać je w swojej działalności.

 

Można tutaj nawet pokusić się o stwierdzenie, iż tego rodzaju badania rynku to na chwilę obecną podstawowe badania, jakie należy przeprowadzić za każdym razem, kiedy przedsiębiorca podejmuje decyzję o poszerzeniu swojej oferty o nowe produkty i usługi. Należy tutaj bowiem w pierwszej kolejności określić siłę konkurencji, popyt na nowe usługi, oraz zadbać o to, aby zapewnić sobie możliwość poprawnego konkurowania na rynku. Dopiero potem można przystępować do faktycznego wdrażania nowych usług i produktów.

 

W przypadku wdrażania nowych usług na rynku farmaceutycznym, niezbędne będą nie tylko odpowiednie badania rynku medycznego, ale także i poprawnie wykonane bazy lekarzy dzięki którym można będzie badania uzupełnić o stanowisko lekarzy, które ma tutaj dość znaczny wpływ na zachowania się rynku. W przypadku bowiem, kiedy lekarz nie są przekonani do jakiejś metody leczenia, nie warto nawet wdrażać nowych produktów, bowiem i tak, będzie to produkcja nieopłacalna, gdyż to właśnie lekarze odpowiadają w pierwszej kolejności za wielość sprzedaży poprzez przepisywanie pacjentom lekarstw.