Tag: ewaluacja 6.1.3 (2)

Badania Ewaluacyjne

Oferujemy także przeprowadzanie profesjonalnych badań ewaluacyjnych, zarówno tych realizowanych w oparciu o wymogi unijne, jak i ewaluacji typowo biznesowych, której podlegać mogą na przykład procesy decyzyjne w przedsiębiorstwach. Niezależnie jednak od przypadku, w jakim będą przeprowadzane badania ewaluacyjne, musimy powiedzieć, iż jest to grupa badań, zapewniająca nam maksymalnie wysoki poziom wiedzy o konkretnych zagadnieniach, co pozwala nam na stałe usprawnianie swojego działania biznesowego.

 

Przede wszystkim należy tutaj zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż badania ewaluacyjne, są w stanie zagwarantować nam wysoki poziom wiedzy na temat poszczególnych działań, co oczywiście pozwoli nam na ich usprawnienie w przyszłości, a to przecież bardzo ważne, aby wyciągnąć odpowiednie wnioski z popełnianych błędów. Musimy tutaj także zwrócić uwagę na specjalny typ ewaluacji, jakim jest ewaluacja 6.1.3, czyli ewaluacja procesów związanych z interwencjami unijnymi. W tym szczególnym przypadku, kiedy UE współfinansuje jakiekolwiek działania w danym regionie bądź też kraju, koniecznie należy prowadzić ewaluacje danego działania, aby wykazać iż było ono utrzymane na odpowiednio wysokim poziomie jakościowym, oraz osiągnięte przez nie efekty są dokładnie takie jak zaplanowano. W przeciwnym razie, konieczne będą korekty podejmowanych w przyszłości decyzji w podobnych przypadkach. Ma to na celu stałe usprawnianie zarządzania w sektorze publicznym UE, a co za tym idzie, jeszcze lepsze wykorzystywanie naszych wspólnych unijnych pieniędzy.


Ewaluacje POKL

Jak już wspomnieliśmy odrębną grupę badań ewaluacyjnych stanowią badania prowadzone w ramach działań unijnych, czyli na przykład będą to ewaluacje POKL, prowadzone za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z wykorzystywaniem unijnych środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to specyficzny rodzaj badań ewaluacyjnych, prowadzonych tylko w tym przypadku, charakteryzujących się przede wszystkim tym, iż mamy tutaj do czynienia z dość dobrze ustalonymi już metodami pozyskiwania informacji oraz ich analizowania w większości przypadków.

 

Trzeba tutaj także wspomnieć o tym, iż przeprowadzane przez nas ewaluacje 6.1.3, czyli POKL, należą do jednych z najbardziej profesjonalnie przeprowadzanych badań w skali całego kraju. Wynika to z faktu tego iż posiadamy w tym zakresie bardzo duże już doświadczenie a co za tym idzie, możemy w pełni wykorzystać wszystkie możliwości jakie daje nam proces badania ewaluacyjnego.

 

Korzystając z naszych usług w zakresie prowadzenia badań ewaluacyjnych zyskujesz przede wszystkim sto procent pewności poprawnie przeprowadzanych badań, co jest przecież bardzo ważnym, jeśli nie całkowicie najważniejszym działaniem w realizowaniu inwestycji opierających się o fundusze europejskie.