Badania Ewaluacyjne

Oferujemy także przeprowadzanie profesjonalnych badań ewaluacyjnych, zarówno tych realizowanych w oparciu o wymogi unijne, jak i ewaluacji typowo biznesowych, której podlegać mogą na przykład procesy decyzyjne w przedsiębiorstwach. Niezależnie jednak od przypadku, w jakim będą przeprowadzane badania ewaluacyjne, musimy powiedzieć, iż jest to grupa badań, zapewniająca nam maksymalnie wysoki poziom wiedzy o konkretnych zagadnieniach, co pozwala nam na stałe usprawnianie swojego działania biznesowego.

 

Przede wszystkim należy tutaj zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż badania ewaluacyjne, są w stanie zagwarantować nam wysoki poziom wiedzy na temat poszczególnych działań, co oczywiście pozwoli nam na ich usprawnienie w przyszłości, a to przecież bardzo ważne, aby wyciągnąć odpowiednie wnioski z popełnianych błędów. Musimy tutaj także zwrócić uwagę na specjalny typ ewaluacji, jakim jest ewaluacja 6.1.3, czyli ewaluacja procesów związanych z interwencjami unijnymi. W tym szczególnym przypadku, kiedy UE współfinansuje jakiekolwiek działania w danym regionie bądź też kraju, koniecznie należy prowadzić ewaluacje danego działania, aby wykazać iż było ono utrzymane na odpowiednio wysokim poziomie jakościowym, oraz osiągnięte przez nie efekty są dokładnie takie jak zaplanowano. W przeciwnym razie, konieczne będą korekty podejmowanych w przyszłości decyzji w podobnych przypadkach. Ma to na celu stałe usprawnianie zarządzania w sektorze publicznym UE, a co za tym idzie, jeszcze lepsze wykorzystywanie naszych wspólnych unijnych pieniędzy.

badania ewaluacyjneewaluacjaewaluacja 6.1.3