Tag: idealny kandydat (1)

Bilans kompetencji – realizacja i zaangażowanie pod lupą

Możliwość sprawdzenia zaangażowania studentów i absolwentów wyższych uczelni w prowadzone zajęcia dydaktyczne pozwala sprawdzić jaki stopień umiejętności zyskali akademicy w trakcie realizowanych programów. Daje także wgląd w skuteczność nauczania przez wzgląd na pozyskiwane kompetencje potrzebne aktualnie na rynku pracy. Bilans kompetencji pozwala uzyskać odpowiedź, jakie umiejętności pozyskali studenci podczas kursów zrealizowanych w ramach unijnych projektów. W szczególności są to projekty takie jak np. Power 3.5, realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego.

 

Identyfikacja umiejętności i kompetencji społecznych

Bilans kompetencji jest procesem umożliwiającym identyfikację oraz analizę umiejętności, społecznych kompetencji, poziomu inteligencji emocjonalnej zdobytej w trakcie zajęć we wskazanym okresie. Wynik bilansu kompetencji wskaże, jak badany potrafi wykorzystać pozyskaną wiedzę teoretyczną wraz z kompetencjami miękkimi. Kolejną wartościową cechą testu kompetencji jest uzyskanie wiedzy na temat poziomu zmotywowania oraz uzdolnień. Automatyczna forma testu kompetencji pozwala na wyciągnięcie wniosków na temat efektów kształcenia w sposób szybki i miarodajny oraz podjęcie działań dotyczących jego poprawy i usprawnienia. Badania bilansu kompetencji opierają się na teoriach z zakresu psychologii i zarządzania zasobami ludzkimi.

 

 

Główne zalety przeprowadzenia testu kompetencji:

  • Wyniki uzyskiwane w sposób automatyczny,
  • Możliwość lepszego doboru studentów do tematyki zajęć,
  • Wskazanie jakości zrealizowanych zajęć,
  • Możliwość oceny zdobytych kompetencji,
  • Przeprowadzenie weryfikacji poziomu inteligencji emocjonalnej i zdobytych umiejętności,
  • Intuicyjność narzędzia badawczego,
  • Możliwość przeprowadzenia rozbudowanych badań indywidualnych, grupowych, na docelowej grupie,
  • Spersonalizowane kwestionariusze badawcze,
  • Rozbudowane statystyki analityczne z uzyskanych wyników.

 

 

Cel prowadzenia testów kompetencji

Bilans kompetencji zawiera moduł dostosowany do programu Power 3.5. Informacje uzyskane w trakcie badań pozwalają na dostosowanie zajęć dydaktycznych do aktualnych trendów społeczno-gospodarczych. Ponadto uczestnicy badań poznają swoje umiejętności, będą mogli sprawdzić swoje kompetencje społeczne, dopasować swoje możliwości do celów, które chcą osiągnąć na rynku pracy. W efekcie tych działań łatwiej będzie im odnaleźć się na rynku pracy. Efekty pracy z narzędziem badawczym są jasne, zalecenia w jaki sposób prowadzić zajęcia aby lepiej dostosować plany zajęć do aktualnego zapotrzebowania rynkowego oraz możliwości studentów.