Bilans kompetencji – realizacja i zaangażowanie pod lupą

Możliwość sprawdzenia zaangażowania studentów i absolwentów wyższych uczelni w prowadzone zajęcia dydaktyczne pozwala sprawdzić jaki stopień umiejętności zyskali akademicy w trakcie realizowanych programów. Daje także wgląd w skuteczność nauczania przez wzgląd na pozyskiwane kompetencje potrzebne aktualnie na rynku pracy. Bilans kompetencji pozwala uzyskać odpowiedź, jakie umiejętności pozyskali studenci podczas kursów zrealizowanych w ramach unijnych projektów. W szczególności są to projekty takie jak np. Power 3.5, realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego.

 

Identyfikacja umiejętności i kompetencji społecznych

Bilans kompetencji jest procesem umożliwiającym identyfikację oraz analizę umiejętności, społecznych kompetencji, poziomu inteligencji emocjonalnej zdobytej w trakcie zajęć we wskazanym okresie. Wynik bilansu kompetencji wskaże, jak badany potrafi wykorzystać pozyskaną wiedzę teoretyczną wraz z kompetencjami miękkimi. Kolejną wartościową cechą testu kompetencji jest uzyskanie wiedzy na temat poziomu zmotywowania oraz uzdolnień. Automatyczna forma testu kompetencji pozwala na wyciągnięcie wniosków na temat efektów kształcenia w sposób szybki i miarodajny oraz podjęcie działań dotyczących jego poprawy i usprawnienia. Badania bilansu kompetencji opierają się na teoriach z zakresu psychologii i zarządzania zasobami ludzkimi.

 

 

Główne zalety przeprowadzenia testu kompetencji:

  • Wyniki uzyskiwane w sposób automatyczny,
  • Możliwość lepszego doboru studentów do tematyki zajęć,
  • Wskazanie jakości zrealizowanych zajęć,
  • Możliwość oceny zdobytych kompetencji,
  • Przeprowadzenie weryfikacji poziomu inteligencji emocjonalnej i zdobytych umiejętności,
  • Intuicyjność narzędzia badawczego,
  • Możliwość przeprowadzenia rozbudowanych badań indywidualnych, grupowych, na docelowej grupie,
  • Spersonalizowane kwestionariusze badawcze,
  • Rozbudowane statystyki analityczne z uzyskanych wyników.

 

 

Cel prowadzenia testów kompetencji

Bilans kompetencji zawiera moduł dostosowany do programu Power 3.5. Informacje uzyskane w trakcie badań pozwalają na dostosowanie zajęć dydaktycznych do aktualnych trendów społeczno-gospodarczych. Ponadto uczestnicy badań poznają swoje umiejętności, będą mogli sprawdzić swoje kompetencje społeczne, dopasować swoje możliwości do celów, które chcą osiągnąć na rynku pracy. W efekcie tych działań łatwiej będzie im odnaleźć się na rynku pracy. Efekty pracy z narzędziem badawczym są jasne, zalecenia w jaki sposób prowadzić zajęcia aby lepiej dostosować plany zajęć do aktualnego zapotrzebowania rynkowego oraz możliwości studentów.

bilans kompetencjitest kompetencjimoduły kompetencjiobszary kompetencjiaplikacja test kompetencjibadanie kompetencji studentaidealny kandydattechnologia wsparciem rekrutacjiprogram do testów kompetencji