Ankiety online – błędy, których należy unikać

Coraz więcej organizacji wykorzystuje ankiety online do ulepszania swoich usług lub produktów, a nawet do zapewnienia lepszego środowiska pracy dla pracowników, poprzez zbieranie informacji zwrotnych. Warto zapoznać się z najczęstszymi błędami w ankietach, jakie ludzie popełniają podczas przeprowadzania badań, abyś mógł ich uniknąć!

Nie zadawaj niewłaściwych pytań

Jeśli szukasz konkretnych odpowiedzi, musisz być bardzo precyzyjny w zadawaniu pytań. Na przykład, jeśli chcesz dowiedzieć się, który kolor produktu jest najbardziej atrakcyjny, możesz łatwo użyć pytania rankingowego, w którym konsumenci zostaną poproszeni o uszeregowanie każdego koloru w kolejności według ich preferencji. Korzystaj z różnych form zadawania pytań, aby respondent nie miał wątpliwości co do zaznaczenia odpowiedzi.

Nie zadawaj pytań naprowadzających

Zadawane pytania powinny być jasne i zwięzłe. Nie należy zadawać pytań, które mogą być przerywane lub prowadzić respondenta w jedną lub drugą stronę. Dlatego unikaj używania subiektywnego języka, który komunikuje opinie. Staraj się zawsze używać neutralnych sformułowań, aby nie nastawiać respondenta w taki czy inny sposób. Ankiety online powinny dawać rzetelne informacje na temat opinii osób wypełniających badania.

Nie mieszaj pytań

Nie zadawaj dwóch pytań w jednym, gdyż może to być mylące, zwłaszcza jeśli respondentom podoba się kolor, ale nie styl. Zadawaj każde pytanie osobno. Każde pytanie musi być zadane pojedynczo, aby uczestnicy mogli udzielić zwięzłej odpowiedzi. Ankiety online są taką metodą badawczą, w której respondent nie ma bezpośredniego kontaktu z osobą przeprowadzającą badanie, więc sformułowanie pytań musi być jednoznaczne, aby osoba wypełniająca ankietę nie miała wątpliwości.

Nie twórz zbyt długich kwestionariuszy

Krótkie ankiety online są bardziej atrakcyjne, niż długie i zazwyczaj więcej uczestników weźmie w nich udział. W dzisiejszym świecie respondenci będą zniechęceni ankietami internetowymi, które zabierają im zbyt dużo czasu. Ograniczając długością swoją ankietę powinieneś uniknąć zmęczenia badaniem online. Ponadto, skup się na zadawaniu pytań, na które naprawdę chcesz poznać odpowiedź. Nie zapominaj, że możesz użyć pytań warunkowych, aby poprawić trafność pytań i skrócić czas potrzebny na wypełnienie ankiety internetowej.

Unikaj źle zaprojektowanych kwestionariuszy

Oprogramowanie, którego używasz do tworzenia ankiet internetowej powinno pozwolić Ci na zaprojektowanie ankiety online, która ma przejrzystą strukturę. Wygląd i sposób działania Twojej ankiety powinien być atrakcyjny i bardzo prosty, zachęcając respondentów do wzięcia w niej udziału. Dzisiejsze zaawansowane oprogramowanie pozwala na projektowanie badań z wykorzystaniem logo i kolorów Twojej firmy.

Nie zadawaj nieodpowiednich pytań

Aby uzyskać użyteczne dane, być może będziesz musiał być odważny i zadać kilka pytań, które mogą wywołać odpowiedzi, które nieszczególnie Ci się spodobają, ale pamiętaj, nie naruszaj prywatności respondentów! Jeśli chcesz uzyskać szczerą informację zwrotną na temat obsługi klienta, którą świadczysz, musisz o to zapytać. Być może dowiesz się, że niektórzy pracownicy nie spełniają potrzeb klientów i zniechęcają ich do robienia interesów z Twoją organizacją. Zaleca się jednak, aby przy niektórych pytaniach umieścić opcję "wolę nie odpowiadać", ponieważ ludzie będą opuszczać ankietę, jeśli nie będą czuli się komfortowo odpowiadając na dane pytanie.