Biostat - nowoczesna Agencja badawcza

BioStat jest dowodem, że polskie firmy mogą konkurować z międzynarodowymi korporacjami z zachowaniem własnej tożsamości inwestując większość zysków w nowe rozwiązania zachowując jednocześnie doskonała płynność finansową bez konieczności kredytowania nowych rozwiązań. Zależy nam na tym, aby Polska i polskie firmy były synonimem zaawansowanych technologii rozpoznawalnej na rynkach międzynarodowych, gdzie wiedza i kreatywność ludzi znajduje przełożenie na produkty i usługi, które służą branży.

Najważniejszym wyzwaniem, jakie stawia sobie BioStat w dłuższej perspektywie jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału doświadczeń, wiedzy, własnych zasobów intelektualnych i technologicznych do tworzenia innowacyjnych rozwiązań optymalizujących procesy w branży, a w konsekwencji podniesienie jakości badań i poprawa bezpieczeństwa produktów leczniczych.

Warto też podkreślić, jak ważni w strategii firmy są pracownicy. Firma zatrudnia obecnie około 50 specjalistów zatrudniając i ściągając do Polski branżowych ekspertów, którzy swój rozwój widzą w firmie z Rybnika. Zespół tworzą specjaliści różnorodnych dziedzin tj. biostatystyka, biotechnologia, bioinformatyka, data management, IT, matematyka stosowana, statystyka. Są wśród nich wieloletni pracownicy naukowi, w tym doktoranci i członkowie prestiżowych jednostek naukowych, doświadczeni we współpracy zarówno z klientem biznesowym jak i instytucjonalnym. Różnorodność ta jest elementem zarządzania, a kompleksowość działań potwierdzeniem, że to właśnie pracownicy są największym kapitałem firmy. BioStat tworzy innowacyjne rozwiązania informatyczne bazując na eksperckiej wiedzy swoich liderów.

Systemy i aplikacje BioStat wykorzystywane są obecnie na całym świecie. Grono kolejnych zainteresowanych klientów systematycznie się poszerza. Będąc rzetelnym dostawcą nowoczesnych rozwiązań informatycznych firma ma realny wpływ na skrócenie czasu wprowadzenia nowych produktów na rynek oraz obniżenie kosztów prowadzenia badań klinicznych, co realnie przekłada się na cenę leku dla pacjenta.

Metody zarządzania projektami wypracowane na przestrzeni wielu lat uplasowały BioStat na pozycji  partnera godnego zaufania. Szerokie spojrzenie na kwestie IT i ekspercka wiedza interdyscyplinarnego zespołu pozwala firmie na kompleksową realizację każdego projektu badawczego, a angażowanie się w powyższe inicjatywy, przyczynia się do rozwoju polskiej medycyny.

Podstawą funkcjonowania BioStat jest poszanowanie obowiązującego prawa i procedur oraz najwyższych norm postępowania. Rozwój sektora medyczno - farmaceutycznego poza unowocześnieniami portfolio usług i produktów, wymaga od firmy doskonalenia tego, co posiada. To coraz bardziej wymagające zadanie z uwagi na częste zmiany regulacji na poziomie krajowym i międzynarodowym.

więcej o agencji badawczej: Biostat